MBM Toronto | मातृभाषा - मायमराठी स्पर्धा

नमस्कार मंडळी

कसे आहेत ? सातत्याने लागू असलेल्या विविध प्रतिबंधांमुळे नक्कीच वैतागला असाल ना?

त्यात पुन्हा मुलांची उन्हाळ्याची सुट्टी आणि त्याचे नियोजन याचे आव्हान समोर आहेच.

कॅनडात राहत असतांनाही, आपल्या मुला - मुलींमधील सळसळते चैतन्य जपत त्यांच्यावर आपल्या मातृभाषेचे संस्कार तुम्ही करताच.

Consulate General of India आणि मराठी भाषिक मंडळ, टोरांटो आयोजित करत आहे - विशेष ऑनलाईन स्पर्धा.

मातृभाषा - मायमराठी स्पर्धा

MBM Toronto | Rise to fame

MBM Toronto presents ‘Rise to fame’

Namaskar Mandali!

We would like to welcome you all to our first talent show. Yes, you read it right!

Show us your talent. We will make it shine.

We would like to invite you to come and be a part of this amazing journey where you can express yourself through your talents.