MBM Toronto | स्नेहबंध (डिसेंबर २०१९)

स्नेहबंध (डिसेंबर २०१९) / Snehabandh (Dec 2019)

नमस्कार मंडळी...

स्नेहबंध चा दुसरा अंक डिसेंबर २०१९ च्या सुमारास प्रकाशित करण्याचे योजिले आहे. त्यासाठी ललित साहित्य, कथा, कविता, प्रवासवर्णन, अनुभव कथन यासारखे तुमचे स्व-रचित विविध वाङ्ममय प्रकार आपण आमच्याकडे पाठवू शकता.

ह्या अंकातील एक नाविन्य म्हणजे केवळ मराठीतच नव्हे, तर इंग्लिशमधे देखील आपण लिखाण करू शकता.तर मंडळी आपले मराठी / इंग्रजी साहित्य snehabandh@mbmtoronto.com ह्या ई-मेल अड्रेस वर लवकरात लवकर पाठवा.

मराठी लिखाण google inputs (मराठी fonts) वापरूनच केलेले असावे. इंग्रजी लिखाण MS Word मधे केलेले असावे. हस्तलिखित /pdf format स्वीकारले जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.
धन्यवाद.

Please send us your own literature in English in MS Word (not handwritten or in pdf) to be published in Snehabandh - Dec 2019.

Email address to send the entries is snehabandh@mbmtoronto.com

MBMTORONTO